พ.อ.จิรพงศ์ แจ่มจรรยา

ประธานกรรมการดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • All
  • ประกาศ
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศ: เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การสุนัขทหาร จำกัด (ปีบัญชี 2565)

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การสุนัขทหาร จำกัด (ประจำปีบัญชี 2565 )

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านสหกรณ์ รุ่นที่ 2

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

เอกสารที่ใช้ในการกู้เงินฉุกเฉิน

ประกาศ เรื่อง การใช้สื่อ Social Media

ตารางกิจกรรม

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

พันธกิจสหกรณ์

คนสำคัญกว่าเงิน ยึดมั่นในแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

บริหารงานโดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใส ศรัทธา ยุติธรรม

ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย ร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมใจ

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การสุนัขทหาร จำกัด จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์ออม ทรัพย์ เลขทะเบียน กพธ.55/2525 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2525 เนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มี มีรายได้ต่ำ ท่านผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหารสมัยนั้น (พ.อ.พะ โยม เจตะสานนท์) ทราบถึงความเดือดร้อนของกำลังพลที่ต้อง กู้ยืมเงินนอกระบบ และซื้อสินค้าเชื่อสโมสรไปแปรสภาพเป็นเงินสดเพื่อแก้ไขปัญหา รายจ่ายในครอบครัว และเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน บางครั้งผู้บังคับบัญชาต้องให้ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวเมื่อได้รับ การร้องขอ สร้างความอึดอัดใจแก่ผู้บัญชา ท่านจึงเห็นว่าควรตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ขึ้นในหน่วยเพื่อให้กำลังพลสมัครเป็นสมาชิกจะได้ออม ทรัพย์ในรูปเงินสะสมหุ้นรายเดือน และฝากเงินในกรณีที่มีรายได้จะเก็บ สะสมมากกว่าการถือหุ้น ทำให้มีเงินทุนให้แก่สมาชิกที่ขาดเงินได้กู้เงิน ได้กู้ยืมเป็นระบบดอกเบี้ยเป็นธรรมถูกต้องกฎหมาย เมื่อเริ่มดำเนินการก็ สามารถแก้ปัญหาตามที่กล่าวข้างต้นแก่กำลังพลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ เป็นอย่างดี จึงมีกำลังพลสนใจสมัครเป็นสมาชิกจำนวนมาก ระยะเวลา 29 ปีผ่านมากิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การสุนัขทหาร จำกัด เจริญก้าวหน้าพัฒนาขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันมีสมาชิก 667 คนให้บริการ สมาชิกศูนย์การสุนัขทหาร หน่วยกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 หน่วยกองพันสุนัขทหาร หน่วยอื่นๆ ที่สมาชิกรับราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหมแต่ยังต้องการเป็นสมาชิกต่อไป และกลุ่มเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 198,346,974.39บาท

ที่อยู่
299 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30
fb