ฝ่ายจัดการสหกรณ์

นายนิพันธ์ กันทากาศ
ผู้จัดการสหกรณ์

นางสาวกันยารัตน์ มงคลวัจน์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพัทธนันท์ ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นและเงินกู้

นางสุภาพรรณ พยัคฆพงษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวศศิกาญจน์ มีเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ที่อยู่
299 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30
fb